top of page

Bostadsbarackerna på Dalaberg

Bilden nedan visar byggandet av bostadsbarackerna för varvsarbetare i mitten av 1950-talet, dvs för ca 60 år sedan. Det kan nämnas att varje lägenhetsutrymme hade en kokseldad panna för uppvärmningen samt för varmvatten.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page