top of page

Byggföretag i Uddevalla

De mer betydande byggföretagen som etablerats och verkat i Uddevalla under 1900-talet har laddats upp på hemsidan med följande uppdelning:

-Byggföretag grundade före 1914

-Byggföretag grundade mellan 1914 och 1945

-Byggföretag grundade mellan 1946 och 2000

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page