top of page

Gatuarbete i Uddevalla år 1978 och 2018Ni som har varit nere vid början av Kungsgatan nyligen, ser hur gatan kommer att se ut i färdigt skick, inte så illa eller hur!?

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page