INFORMATIONSKVÄLL

INFORMATIONSKVÄLL PÅ BOHUSLÄNS MUSEUM

Äger rum den 13 september med start kl. 18.00.

Första delen handlar om Uddevalla Hamn och dess framtidsutsikter i ett föredrag av en representant från hamnen.

Andra delen av kvällen ägnas åt en presentation av föreningens nyligen genomförda bokprojekt Uddevallavarvet – uppbyggnad, organisation och drift.