top of page

Kungsgatan i Uddevalla var även uppgrävd år 1979


Ombyggnad av Kungsgatan i Uddevalla har mött en hel del kritik. Det är företagarna i centrum som har det besvärligast med svårtillgängliga lokaler.

Jag minns år 1979, då var det samma problem. Men affärerna klarade sig. Berodde detta på att handelsområde Torp och Överby i Trollhättan ännu inte var planerade? Eller var Uddevallaborna så köp -trogna? Torp började byggas hösten 1988 och invigdes 13 juni 1991.



1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page