Möte med styrgruppen för Nätverket Svenska Varv

Idag har vi som inbjudna deltagit ett möte med styrgruppen för Nätverket Svenska Varv i Göteborg. Vi i detta sammanhang var Lilibeth Gustavsson, Janne Dahl o. Stefan Brännwik. Syftet med vårt deltagande var att presentera vårt planerade program vid Varvsforum som vår förening skall arrangera den 21-22 april 2018. Efter mötet togs nedanstående obligatoriska gruppbild.