top of page

Makrillfiskare utestängda


När jag skrev förra inlägget 15 juli hade man ingen aning om att några dagar efteråt skulle hela oljekajen (långa kajen) stängas av för fiskeentusiasterna


Stora röda skyltar uppmanar fiskare att inte tillträda sina forna fiskeplatser. Foto: Jonny Kallaste

Uddevallas bästa fiskeplats när det gäller makrill. Har man inte tillgång till båt då har Svenskholmen i Skeppsviken varit räddningen. Den förra oljekajen har frekventerats av ett stort antal hungriga fiskare. När makrillen infinner sig för att äta sig mätt på feta småsillar som jagas nästan upp på land, då är det gyllne tider för husbehovsfiskare vid Svenskholmen.

Dykare har konstaterat att pålarna som bär upp kajen är helt slut. Pålarna ser ut som om bävrar har varit framme och försökt att fälla kajen. Dykare som har undersökt kajerna i inre hamnen gjorde också besiktning av kajen vid Svenskholmen.

Delar av Badhusparken på södra sidan av Bäveån och hela norra sidan från Västerbron tilll Uddevalla hamns stängsel är kajen avstängt. Där finns en av stans mest använda promenadvägar.

Beslutet blev att promenadstråk från Västerbron till hamnens staket (norra sidan av Bäveån) samt ”fiskekajen” (den längsta) vid Svenskholmen skulle stängas av för allmänheten.

Strax höger om pirfästet fanns den svaga biten i utrustningskajen som fick pålas om.

Jag mins från Uddevallavarvet i början av 1970 talet hur man fick påla om en stor bit av östra utrustningskajen. Byggfirman som anlitades började med att pila upp större hål i betongen. Därefter slogs pålar ner till berggrunden och på dessa sattes formar att gjuta stora koniska kragar varpå kajen åter lades igen och fick sitt forna utseende.

Det måste ha blivit bra för kajen höll varvstiden ut och firman som rev bäddar, kajer och piren hade ett helsikes jobb för att utplåna varvsspåren.

41 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page