top of page

MEDLEMSMÖTE

Måndagen 1 december 2014, klockan 18.00 är alla medlemmar i Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening välkomna till Lotcens 3:e våning på Kungsgatan 30.

A/C-bokgruppen redovisar vad man har åstadkommit under ett par års intensivt redak-tionsarbete.

Styrelsen informerar om övrig verksamhet i föreningen och presenterar budgetförslaget samt målsättningen för nästkommande år.

Mötesdeltagarna skall under kvällen fastställa den förslagna verksamhetsplanen och bud-getförslaget för år 2015.

Under kvällen skall Janne Dahl berätta (med ord och bild) om båtföreningar i Uddevalla och deras historik samt tävlingsverksamhet.

Föreningen bjuder på fika vid lämplig tidpunkt under kvällen.

Välkomna till ett givande möte hälsar styrelsen

gm. Vambola

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page