top of page

Nästan klart nu!!!

Uddevallavarvet – Uppbyggnad, organisation och drift Inom Industrigruppen startades i november 2014 ett projekt som syftar till att kartlägga samt dokumentera hur Uddevallavarvets ursprungliga organisation såg ut, vilka personer som var chefer eller hade andra viktiga roller, och hur organisationen sedan utvecklades under varvets hela 40-åriga existens, dvs mellan 1946 till 1986.

Ambitionen har dock höjts avsevärt “under resans gång”, och för ögonblicket omfattar dokumentationen inte mindre än ca 475 A4-sidor i ca 70 avsnitt, och behandlar de flesta verksamheter som förekom på varvet.

Många intervjuer har genomförts med f.d. anställda som en del i arbetet, liksom forskning på Landsarkivet i Göteborg etc.

I början av september 2015 bildades en s.k. Referensgrupp med 8-9 medlemmar som sedan dess sammanträtt vid totalt 15 tillfällen för att gå igenom materialet för att få det så komplett och korrekt som möjligt.

Sista mötet äger rum den 18 februari 2016.

Man kan se denna dokumentation som en fortsättning på och komplettering av den utmärkta boken “Uddevallavarvet 1946-1986 – En svunnen epok” som skrevs av medlemmar i föreningen och utgavs år 2008.

Uddevallavarvet – Uppbyggnad, organisation och drift kommer att publiceras i omgångar på vår webbsajt nedan med början den 1 mars 2016.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page