top of page

Nostalgi, storstrejken 1980 på Uddevallavarvet

Oroligheter förekom också på Uddevallavarvet, där t ex 1980 var ett sådant år.

Från boken Uddevallavarvet 1946 – 1986, sidan 71.

19/2: 150 i strejk efter en tvist om tillsättande av förman. 20/2: 1000 i strejk, åter i arbete efter lunch. Maj: Storkonflikt i Sverige, UV:s gasleveranser i fara. Man fick dock den gas man behövde.

1/9: Allmän strejk efter missnöje med lönebud. Missnöjda arbetare började marschera runt på hela varvsområdet, för att få med sig så många som möjligt. Tåget blev större och samtliga samlades slutligen mellan fyrans bädd och svetshallen på Sörvik. Platsen döptes snabbt till ”Röda torget” . En strejkkommitté med 22 representanter valdes, och sedan var den vilda strejken igång. På tisdag den andra dagen samlades 1500 arbetare till stormöte på Röda torget.

UV:s VD Ingvar Trogen kom ner till stormötet, för att försöka förmå arbetarna att gå tillbaka till jobbet. 3/9: VD Ingvar Trogen gjorde ett nytt försök. Ett flygblad från honom delades ut på ett av de dagliga mötena. Men företagsledningens vädjan om att arbetarna skulle gå tillbaka i jobb gjorde ingen verkan. Istället togs ett beslut om röstning av det bud på 170 kr. mer i månaden som företaget presenterade. 4/9: Omröstningen genomfördes.

5/9: Resultatet klart. 1097 röstade nej, 446 ja. Då hindrande av Viking Falcons provtur misslyckats bröts stridsviljan ner. 9/9: Avtalet klart. ??? 19/9: Företagets motdrag kom. Tre utpekade strejkledare avskedades.Kontentan av ovan nämnda händelse diskuterades senare i klubbstyrelsen.Det fackliga arbetet blev förändrad eter strejken. Klubben drog lärdom av strejken. Den fackliga verksamheten både demokratiserades och stramades upp. 22/9: 1000 på stormöte. Krav: Återanställ de avskedade, sparka personaldirektören. 29/9: Avskedandena återtages.

Vi har en grupp i föreningen som häller på och forskar kring strejken, avskedanden och återanställningen. Hur gick det till egentligen med alla turer, varför fick just dessa tre sparken. Var dessa verkligen så skyldiga till strejken?

4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comentarios


bottom of page