top of page

Nostalgi, storstrejken 1980 på Uddevallavarvet

Oroligheter förekom också på Uddevallavarvet, där t ex 1980 var ett sådant år.

Från boken Uddevallavarvet 1946 – 1986, sidan 71.

19/2: 150 i strejk efter en tvist om tillsättande av förman. 20/2: 1000 i strejk, åter i arbete efter lunch. Maj: Storkonflikt i Sverige, UV:s gasleveranser i fara. Man fick dock den gas man behövde.

1/9: Allmän strejk efter missnöje med lönebud. Missnöjda arbetare började marschera runt på hela varvsområdet, för att få med sig så många som möjligt. Tåget blev större och samtliga samlades slutligen mellan fyrans bädd och svetshallen på Sörvik. Platsen döptes snabbt till ”Röda torget” . En strejkkommitté med 22 representanter valdes, och sedan var den vilda strejken igång. På tisdag den andra dagen samlades 1500 arbetare till stormöte på Röda torget.

Vi har en grupp i föreningen som häller på och forskar kring strejken, avskedanden och återanställningen. Hur gick det till egentligen med alla turer, varför fick just dessa tre sparken. Var dessa verkligen så skyldiga till strejken?

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page