top of page

Nostalgi, TV kamera från år 1960

25 maj 1960 sjösattes torrlastfartyget ANJAN på Uddevallavarvet för Rederi AB Atos i Hälsingborg. Kring sjösättningen hade Sveriges Radio-TV byggt upp ett 40 minuter långt program som sändes i TV några dagar senare. I programmets första avsnitt fick man följa ett fartygs tillblivelse från plåt och svetshallen till utrustningskajen. Ett flertal intervjuer gjordes med varvets VD samt rederifolk och några varvsanställda.

Programmets andra del hade koncentrerats kring förberedelserna för stapelavlöpningen och den s.k. kilningen, vilken enligt uppgift aldrig hade visats i europisk TV.

Själva sjösättningen fick en ovanlig festlig inramning. Förmiddagens regn hade upphört, solen sken och en stor åskådarskara följde evenemanget. Lundastudenterna sjöng och armemusikkåren från I 17 spelade och vart man än såg kunde man upptäcka TV kameror som med sina fyra ”ögon” vaksamt följde med allt som hände.

På bilden kan man se ett par TV kameror. En i förgrunden och den andra uppe i ”lådan” där Karl-Axel Sjöblom (sign. KAS) berättar för TV publiken vad som hände just då på varvet.

Mycket mer hur sändningen och överföringen av ljud och bild till Stockholm gick till kan man läsa i Varvet och Vi nr.2/1960 sidorna 16, 17 och 21. Gå in på föreningens hemsida där du söker på rubriken tidningsarkiv och därefter på rubriken Varvet och Vi.

4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page