top of page

Referensgrupp för ett JÄTTEPROJEKT om Uddevallavarvet

Varje tisdag mellan kl. 09-12 har referensgruppen för projektet Uddevallavarvet – Uppbyggnad, organisation och nyckelpersoner träff på Lotcen för att granska sammanställningen, som tre medlemmar i industrigruppen har gjort med hjälp av kvarvarande ”nyckelpersoner” från varvet. Denna skara minskar varje år. Materialet består av 350 A4 sidor skrift och bilder och den växer varje vecka.Jobbet går ut på att ”lusläsa” texten, se till att årtalen är riktiga och bilderna matchar texten, samt skapa rätt ordningsföljd i materialet. Utomstående som har sett materialet tycker att det är en av de främsta företagshistorik som är skrivet i landet. Hur den skall publiceras får framtiden utvisa.

Från vänster på bilden ser man Per-Olof Andersson, Janne Dahl, Stefan Brännwik, Thore Löfqvist, Sture Karlsson, Rolf Gadd och Arne Larsson. Bilden är taget i föreningens lokal på Lotcen, 6 okt. av Vambola Kallaste som också ingår i referensgruppen.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Commentaires


bottom of page