top of page

Referensgruppen för Uddevallavarvets organisation

Referensgruppen för mastodontarbetet om Uddevallavarvets uppbyggnad – organisation och nyckelpersoner har nu arbetet kommit mer än halvvägs med sin granskning av skriften som Stefan Brännwik, Janne Dahl och Arne Larsson har åstadkommit genom forskning i olika arkiv samt massor av intervjuer från Johan Schreil, varvets VD mellan åren 1964-1975 samt många andra högre och lägre befattningshavare samt även de som gjorde jobbet. Missuppfatta inte ordalydelsen, alla anställda är lika viktiga i en tillverkande industri.

Utredningen ser ut att bli en av landets bästa beskrivningar hur en storindustri var uppbyggd. Den är ovanligt lättläst för att vara dokument över en industriepok.

I “halvlek” under träffen skall det givetvis intagas fika i Lotcens Cafeteria. På bilden från vänster: Kjell, Rolf, Sture, Thore, Janne, Stefan och Arne. Dagens träff hade vi i Bohuslän Dals Idrottshistoriska föreningen lokal på andra väningen i Gula huset. Övriga lokaler på Lotcen var upptagna.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page