top of page

Sjösättning på Uddevallavarvet 28 februari 1963


28 februari 1963 sjösattes den sista av 6 st. 69- tusen tons tankfartyg för amerikanska beställare på Sörviksvarvet. Vid dopet fick fartyget namnet WILLIAM M ALLEN och levererades till California Transport Corp. Monrovia. Fartyget var utrustad med ångturbin på 20000 AHK som gav tankern en fart av 16,75 knop. Alla varvets sjösättningar fotograferades för det mesta av Arne Anderssonoch hans medhjälpare som slet i mörkrummet med att framkalla filmer samt kopiera bilder som levererades till rederifolket vid sjösättnings- middagen några timmar efter fartygsdopet. Uddevallavarvets VD var Tore Segerdahl.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page