Skeppsvarvet på Baggetofta (Gustavsberg)

Uddevallavarvet står naturligvis i fullständig särklass när det gäller skeppsbyggnation i Uddevalla. Det har dock funnits ytterligare skeppsvarv i staden värda att nämnas, inte minst idag när Sveriges Nationaldag firas på Gustavsberg.

Skeppsvarvet på Baggetofta, eller Gustavsberg som det kom att heta från och med år 1774, härstammade från 1700-talet, var Uddevallas äldsta, och startades ursprungligen av Anders Knape Hansson (och kallades då Knapes varv).

Namnet är förresten uppkallat efter kung Gustav III, som ovan nämnt år gav sitt tillstånd till att använda sitt namn till platsen.

På 1800-talet drevs varvet av Carl Jacob Engelke (tills 1851 då han avled), men sista stapelavlöpningen kan ha varit år 1857 med briggen ”Näckrosen” som beställts av Thorburns. Fartygsbyggandet kan dock eventuellt ha fortsatts in på 1860-talet.

Carl Jacob Engelke var en tongivande man i staden. Det var han som 1814 byggde det s.k. Karl XII-huset i Hasselbacken, och han var dessutom under en lång period Gustavsbergsdirektör.

Engelke hade under 1840-talet ägnat sig åt garveri, och bl.a. även åt rederirörelse. Sedan rederirörelsen dock börjat ge sämre resultat, och garveriet brunnit ner 1845, ägnade han sig istället åt skeppsbyggeri.

Att det var segelfartyg (i första hand briggar) som byggdes är förstås självklart, men även pråmar för t.ex. transport av muddermassor byggdes.