top of page

Skyddsrumsberget på Sörvik

En bild från varvsarkivet som visar hur Sörviksvarvet (UV) såg ut 1972. Nästan mitt i bilden ser man ett berg där varvet var tvingad att bygga in ett skyddsrum för hela arbetsstyrkan som jobbade på Sörvik. Berget fick givetvis namnet ”Skyddsrumsberget”. Mycket mer kan skrivas om berget, bl.a. att i slutet av 1950 talet byggde varvet upp många baracker som de nyanställda varvsarbetarna fick sina första bostäder. Barackerna byggdes samtidigt när skyddsumet sprängdes ut. Det var säkert många små jordbävningar varje dag i bostäderna.

Nu håller Benders på och jämnar ut hela berget till marknivå och det innebär också att ett av de bästa blåsippeställen i staden försvinner. Däremot får Benders ett jättebra markområde med urberg som bärvilka tyngder som helst.

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Komentar


bottom of page