Styrelse- och Medlemsmöten

Ett ordinarie styrelsesammanträde avhölls måndagen den 20:e oktober.

Nästa styrelsesammanträde kommer att hållas redan den 17 november inför Medlems-mötet som ju kommer att hållas i vår lokal på Lotcens tredje våning måndagen den 1 december med start kl. 18.00.