top of page

Thordén – stipendie utdelning


Lördagen 21 maj var det en stor dag på Bohusläns museum för flertal gymnasieelever samt några duktiga idrottsmän och kvinnor i Bohuslän. Man fick nämligen stipendier från Thordénstiftelsen från 10 – tusen upp till 75 – tusen kronor.

För att vara mera korrekt delades det ut 25 stipendier på tillsammans 555 000 kronor.

Flertal föreningar fick också flaggor/fanor att användas vid speciella tillfällen. Dessa föreningar har genom åren fått bidrag till sina anläggningar.

Från starten hade Thordénstiftelsen år 1963, 8 miljoner kr, i år består kapitalet av ca 340 miljoner kronor. Stiftelsen har haft bra ekonomer, vilket betyder att man har anlitat rätta personer & banker.

Hur många vet att de 8 miljoner kommer från Uddevallavarvet?

Bifogar några bilder som är tagna från “bakersta raden” på Bohusläns museums hörsal. Skall också nämna att hörsalen var fullsatt av stipendiater, lärare, ledare samt släktingar till stipendiater ochgivetvis även ledamöter från stiftelsens styrelse.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page