top of page

Tomas Grävare AB

Den 28 maj var Industrigruppen på ett intressant besök hos entreprenad- och fastighetsförvaltningsbolaget Tomas Grävare AB på Kuröd, och följande företagsberättelse skrevs därefter:

Tomas Grävare AB

Nedanstående grundat på ett intervjubesök på företaget den 28 maj 2018.

Grundande

Företaget, som idag är ett entreprenad- och fastighetsbolag beläget på Kuröds industriområde, (adress Kurödsvägen 24B) grundades år 1989 av Tomas Carlsson, då 22 år gammal.

Tomas Carlsson, som växte upp på Bohusgården, äger och driver fortfarande företaget, som f.ö. haft aktiebolagsform från dag 1.

Verksamhet vid etableringen

Det började med att Tomas köpte en splitter ny grävmaskin, som snart följdes av ännu en, vardera till en kostnad av bortåt 1 MKr…

Vid etableringen byggde man enbart villor, mest i trakten av Trollhättan och Vänersborg (Björndalen, Onsjö). Eksjöhus byggde då mycket där.

Det innebar förstås en ganska häftig skuldsättning, och räntorna var höga, men redan inom ca 30 månader hade han betalat av alltihop. Man kan föreställa sig att det i princip innebar arbete varenda dag i veckan och ett mycket sparsamt liv i övrigt.

Finansiering

Men det var – och är – helt i enlighet med företagsidén (och möjligen också med den privata livsfilosifin) – att ha så små skulder som möjligt, ”samla i ladorna”, och driva företaget, investera etc med egna tillgångar i så stor utsträckning som möjligt.

Detta också för att kunna överleva de bank-, fastighetskriser och konjunkturnedgångar som kommer förr eller senare.

Med denna företagsidé tog sig således företaget igenom bank- och fastighetskrisen 1992-1994 utan större problem. Man var ju då skuldfria och hade de facto hyfsat med jobb, medan åtskilliga andra företag hamnade i djup kris, och t.o.m. gick i konkurs.

Man märkte vidare knappast ens av den ekonomiska krisen 2008/2009 som ju var förödande för många andra företag.

Lån måste man naturligtvis alla företag ta i vissa situationer, och något problem att få krediter har Tomas Carlsson aldrig upplevt.

Filosofin att alltid betala ner lånen så fort som det bara är möjligt tillämpas i högsta grad än idag, och målet är nu att företaget skall vara skuldfritt till semestern 2018.

Nuvarande verksamhet

När det gäller den nu aktuella entreprenadverksamheten så gör man absolut mest löpande arbe-ten, helst inte entreprenader med garantier med det risktagande det innebär.

Planen är vidare att – efterhand – mer och mer avveckla entreprenadsidan, och istället utveckla fastighetssidan.

Lokaler

De första åren hade Tomas Carlsson inget separat företagskontor, utan allt ”kameralt” sköttes hemifrån lägenheten på Bohusgården.

Den första egna kontorslokalen inrymdes i en 20 fot (ca 6 m) lång container som stod på UNO-X oljedepå vid Skeppsviken.

I mitten av 1990-talet fick sedan företaget hyra en liten lokal på Uddevalla Omnibus på Kuröd.

Till den nuvarande lokalen på Kurödsvägen 24 kom man för ca 15 år sedan i samband med att företaget köpte en grusplan där, som i övrigt använts för industrifastighetsbyggnation.

Idag äger företaget ett femtontal entreprenadmaskiner, och man åtar sig uppdrag alltifrån villadränering till motorvägsbyggen. Till de stora vägbyggnadsentreprenaderna hyr man ut maskiner + förare.

Anställda

Från starten var Tomas ensam i företaget, men efter 9 månader fick han göra den första anställ-ningen. Denna har därefter kontinuerligt följts upp med fler.

Numera är det dock mycket svårt att få tag i duktiga maskinförare.

Grundkravet är ett förarbevis som man kan få efter 15 veckors utbildning, men i första hand gäller är en 3-årig gymnasieutbildning, tex på Östrabogymnasiet.

Idag finns ca 15 fast anställda i företaget inkl. en mycket slimmad tjänstemannasida. Elektriker och andra hantverkare lejer man in när det behövs.

Tomas Carlsson framhåller att han har en mycket duktig personal. Som företagets vd är han dock Tomas ensam. Han ser inga problem med det i det dagliga arbetet, men skulle möjligen önska sig ett ”bollplank” när det kommer till beslut av mer strategisk natur.

Fastighetsförvaltning

Företaget går numera över alltmer till att själv bygga, resp. förvärva industrifastigheter, för att se-dan hyra ut dem.

Företaget äger idag ca 30 000 kvm industrilokaler.

Vidare bygger man nu på Kuröd en fastighet bestående av 19 mindre lokaler, vardera med en yta på 80, 108 resp. 126 kvm. Dessa lokaler är i första hand tänkta för lagerhållning.

Faramtidsutsikter

Företaget går bra, och har idag en årsomsättning på ca 50 Mkr. Och med den finansieringsstrategi som hela tiden tillämpats, så lär företaget stå starkt i kommande lågkonjunkturer. Och när sådana kommer med sjunkande fastighetspriser, så lär företaget t.o.m. kunna ägna sig nya fastighetsförvärv.

Det verkar onekligen som om Tomas Carlsson hittat en rätt hyfsad företagsidé…

På visitkortet står det f.ö:

För uthyrning: Kontor, Lagerhallar, Industrilokaler.

Allt inom grävning och transport: Husgrunder, Husdräneringar, Avloppsanläggningar, Rivningar mm

Försäljning av: Grusmaterial, Harpad jord, VA-material

3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page