top of page

Varvsdirektören Johan Schreil avliden

Johan Schreil – chef för Uddevallavarvet år 1964-1975 – avliden

Civilingenjören och direktören Per Johan Edvard Schreil, född 1916, intervjuades medlemmar ur Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening, detta som ett led i arbetet med att dokumentera Uddevallavarvets uppbyggnad, organisation och drift.

Intervjun gjordes i Johan Schreils hem i Karlskrona den 29:e och 30:e januari år 2015.

Johan Schreil var 98 år fyllda vid intervjutillfället, och hans bidrag till dokumentationen var förstås extra värdefullt genom att han från sin position i företagsledningen hade ett unikt perspektiv på vad som skedde i företaget.

Det kan även nämnas att Schreil under intervjun – förutom mycket stor gästfrihet och intresse för projektet – uppvisade ett minne med detaljkännedom, både vad gäller själva verksamheten och enskilda medarbetare som imponerade – allt ligger ju trots allt nu fyrtio/femtio år eller mer tillbaks i tiden.

Schreil var dessutom den av de totalt tio cheferna för Uddevallavarvet som innehade den funktionen längst – 11 år.

Schreil hade bl.a. varit mariningenjör i flottan, anställd vid Kockums Mekaniska Verkstad, överingenjör och sedermera VD för Marinverkstäderna i Karlskrona, samt chef i Karlskronavarvet.

När Schreil kom till Uddevallavarvet år 1964 var det dock efter ett par år som vice VD i Fernströms Granitindustri i Karlshamn.

Föreningen gjorde i april 2016 ytterligare ett besök hemma hos Schreil i Karlskrona, denna gång för att visa upp vår då färdiga bok, vilket han uppskattade mycket.

Schreil blev vidare medlem i Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska redan i samband med vårt första Karlskronabesök.

Johan Schreil avled den 13 januari 2017 i 100 års ålder.

8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Commenti


bottom of page