top of page

Varvsforum i Göteborg

Vi tre som deltog i Varvsforum (Vambola, Janne och Stefan) blev av den som i första hand är ansvarig för arrangemanget, Claes Wollentz, ombedda att återkomma med våra omdömen, dvs positiv och negativ kritik. Detta har sålunda sammanfattats nedan:

Hej Claes,

Måste först tacka för senast.

Många nya personliga kontakter skapades, inte minst med dig själv i egen hög person, vilket var en stor behållning av det hela.

För Janne Dahl och undertecknad var det ju första gången, medan BCC (Big Chief Commander) Vambola Kallaste enl. uppgift övervarit hela sju Varvsforum (säger han i alla fall).

Du ville ju ha synpunkter på arrangemanget, och jag återkommer nu till detta som representant för oss alla tre (antagligen för mina goda kunskaper i att stava).

Mycket var bra och intressant vilket jag börjar med.

Av föredragen dag 1 tyckte jag i alla fall – utan att förringa någon av de andra – att Pernilla Flygs var intressantast.

Bra även att vi fick tillfälle att visa upp vår nya Uddevallavarvs-dokumentation i pausen, och även i övrigt göra reklam för vår förening i Uddevalla.

Det vi alla tre upplevde som mest positivt dag 2 var rundturen med ångdrivna Färjan 4, det upplevde vi som en riktig höjdpunkt.

Eftersom vi inte är göteborgare, och endast har lite “dimmiga” kunskaper om de tre (eg. fyra) stora skeppsvarven, fick vi nu veta massor om dem, var de låg i förhållande till varandra, och hur bebyggelsen nu ser ut. Fantastiskt så mycket som har hänt där…

Vidare uppskattade vi mycket guidningen med Hans Nilsson på Götaverkenområdet, liksom besöket på Göteborgs Varvshistoriska förening.

Detta gav en del idéer för den egna verksamheten, tex:

-Att vi måste bygga en modell av Kasen-varvet.

-Att vi bör eftersträva att få en permanent lokal istället för den vi nu hyr.

Men det är väl kritik som är det viktiga gissar vi, enbart positiva omdömen ger ju inget konstruktivt, eller hur?

Vi har således följande förslag till förbättringar:

1- Vi skulle önska att alla finge en tydlig skylt med namn samt den förening eller organisation man företräder.

Mycket av värdet med Varvsforum består ju i att skapa nya kontakter, vilket vi tror avsevärt skulle underlättas med sådana skyltar.

2- De föredrag som hölls skulle sannolikt ge betydligt mer om man slapp anstränga sig till det yttersta att höra vad som sägs.

Vår erfarenhet är den att de flesta föredragshållare tror att de har tillräckligt stark röst för att göra sig hörda.

I helsicke heller, DE HAR FEL!!! ALLTID!!!

Har varit med flera gånger där det, trots föredragshållarens egen övertygelse att dennes röst minsann räcker till, men icke.

En gärna enklare högtalaranläggning, helst med headset så att man har fria händer behövs, och skall vara obligatoriskt att använda.

Vi är tyvärr själva dåliga på att använda detta tack vara att den som talar överskattar sin förmåga.

3- Vi hade gärna sett ett inledande inslag där en eller två representanter för varje Varvshistorisk förening fick en liten stund – säg 10 mins – att presentera sig, vad föreningen håller på med, vilken inriktning och mål man har, pågående större projekt etc. Inslaget från Landskrona var uppskattat.

4- En viss besvikelse var förstås att det inte fanns någon representation från andra delar av landet (Falkenberg, Oskarshamn, Karlskrona, Kalmar, Sölvesborg, Kockum, Finnboda, Gävle etc). Vad göra för att bredda deltagandet till nästa Varvsforum?

Slutligen vill vi säga att vi tre som var med är förvisso mycket positiva till möjligheten att arrangera Varvsforum år 2017 i Uddevalla.

Men eftersom det är en styrelsefråga så får vi ta upp det som en extrainsatt punkt på dagordningen den 13 juni då vi har nästa möte.

Vi måste förstås också försöka förvissa oss om ekonomiskt bidrag, exvis från Thordénstiftelsen – arrangemanget är förstås förknippat med en del kostnader.

Men vi är optimistiska därvidlag, och det vore ju en utmaning att få möjligheten att kunna arrangera – och förhoppningsvis utveckla – Varvsforum på ”hemmaplan” här i ”Västkustens Pärla”.


Best Regards,

Stefan Brännwik

Sekreterare i Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening (UVIhf)

4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page