top of page
Uddevalla Förr gruppen

Denna grupp bedriver ett mycket omfattande arbete som innefattar att dokumentera

alla de rörelser som industrier, affärsföretag, hantverk, butiker etc. som funnits och finns på

varje enskild gatuadress i centrala Uddevalla, ända från slutet av 1800-talet och fram till våra dagar.

 

Gruppen träffas för ett arbetsmöte sista onsdagen i varje månad mellen 09.00 och 12.00

 och har arbetat med detta ända sedan år 2002.

Hittills har således över 6000 rörelser på olika adresser identifierats och dokumenterats.

Man glömmer fort, men på varje adress har i många fall tio, femton eller ibland

ännu fler rörelseidkare funnits genom åren.

Allt material finns åtkomligt nedan, klicka på önskad version.

Nedan ses gruppen i intensivt arbete under ett av sina månatliga sammanträden.
Åke Hansson.jpg
Ordföranden/sekreteraren Åke Hansson.
Ua Förr.jfif
Lennart Roos, Lars-Olof Jacobsson och Vambola Kallaste.
Rote
Begreppet Rote har använts i Sverige under lång tid och kan uppdelas på 3 användningsområde.
Främst inom militären för att ange minsta truppindelning i en formering eller förband.
Uppdelning av en stad i olika distrikt för folkbokföring, brandförsvar m.m.
Samt indelning av socknar utanför stadsområden.
Uddevalla stad var uppdelad på 12 Rotar.
Nedan har vi lagt upp en lista med kvartersnamnen inom varje Rote.
Källan är Fastighetslängderna över Uddevalla år 1936-40-46.
Landerier

Ett Landeri var en bit mark som låg inom stadens s.k. ”donationsmark”, dvs jord som tillhörde staden.

I flertalet städer hade denna mark skänkts av staten i samband med stadens grundande.

Här skiljer sig dock Uddevalla från andra städer genom att denna mark inte skänkts av staten,

och möjligen beror det på att Uddevalla lytt under olika kungavälden genom tiderna.

Uddevalla har bytt nationalitet flest gånger av alla svenska städer, troligen hela åtta gånger.

Landerierna ägdes i en del städer av staden, men hyrdes ut till medborgare.

I andra fall ägdes landerierna av medborgare, och brukades som betesmarker, åker- eller trädgårdslotter.

Borgarna var ju även bönder, såtillvida att i många fall hushållen var självförsörjande i större eller mindre grad.

I staden fanns det mycket husdjur som varje dag drevs ut till egna eller kollektiva betesmarker.

Därför fanns det en funktionär i staden, en ”mulbetestillsyningsman”, som hade uppsyn

över allmänningarna så att de utnyttjades på rätt sätt.

Landerier i Uddevalla

Adlersborg/Kokärr

Annegreteberg

Elseberg

Emaus

Fredriksberg

Fredriksborg

Kristineberg

Kristinedal

Marieberg 

Utsikten 

Walkesborg

Windingsborg

Salta Namn
Uddevalla Förr-gruppen har tagit fram en förteckning av smeknamn på personer i Uddevalla.
Listan innehåller Ca 950 namn.
Ca 500 utav dessa vet vi det verkliga namnet.
Klicka på länken inunder för att ta del av s.k. "salta namn"
Uddevalla i Fågelperspektiv.jpg
bottom of page