top of page

Uddevallavarvet 1946-1986

Den första större bok som föreningen gav ut var Uddevallavarvet 1946-1986, ”flaggskeppet” i vår bokproduktion som lanserades år 2008. 

Den är för tyvärr länge sedan slutsåld. Dock planeras nu ett tilltryck av boken.

Andersson & Callenberg

Föreningens andra större alster, boken om det stora elinstallationsföretaget

El AB Andersson & Callenberg utkom i Augusti 2014.

Av denna finns fortfarande 30-40 ex kvar, vilka säljs till det facila priset av 50 kr/st.

Uddevallavarvet

Uppbyggnad, oganisation och drift

Föreningens 500-sidiga tredje bokverk

Uddevallavarvet - Uppbyggnad, Organisation och Drift kom ut i maj 2016.

Ett antal ex finns fortfarande kvar.

Gamla Uddevallaföretag 1725-1950

Nästa bok, Gamla Uddevallaföretag mellan 1725 och 1950

med 275 sidor kom ut den 5 december 2017.

Av denna finns några ex. kvar, och priset är 240 kr/st.

Musiklivet i Uddevalla

Musiklivet i Uddevalla kom ut den 15 mars 2019. 

Denna bok hade en strykande åtgång, och inte ett enda ex.

finns tyvärr kvar. Dock planeras nu ett tilltryck av boken.

Bok Uddevallavarvet 1946-1986.jpg
Bok AoC.jpg
Bok%20Uddevallavarvet_edited.jpg
Bok%20Uddevallavarvet_edited.jpg
Musiklivet i Uddevalla.jpg

Möket, Stickan och Tiger              

Inom Industrigruppen drev vi under nästan två års tid ett projekt som resulterade i en omfattande bok om följande tre viktiga, nu nedlagda Uddevallaföretag:

- Kampenhofs Bomullsspinneri (1858-1954),
- Uddevalla Tändsticksfabrik (1873-1938)

- Schwartzman & Nordström (1903-1971)

Möket-Stickan-Tiger.jpg

Kungsgatan & Norra Drottninggatan i ord och bild under ett sekel

 

I december 2021 kom boken Kungsgatan & N:a Drottninggatan i ord och bild under ett sekel, grundad på många års faktasamlande om alla affärer, hotell och andra företag som finns och funnits längs dessa gator.

Kungsgatan-Norra Drottninggatan.jpg

Hotellen i Uddevalla

I februari 2022 kom boken Hotellen i Uddevalla - En historik mellan 1850 och 2022,

där vi berättar om 25 olika hotell som funnits i staden under aktuell period.

Hotellen.jpg
Sjukvården del 1.jpg
Sjukvården del 2.jpg

Sjukvård i Uddevalla från Karl XII till NU


Vår bok om sjukvården - eller snarare böcker– kom ut i december 2023.
Del 1 har undertiteln ”Från huskur till nuklearmedicin”

och del 2 ”Länslasarettens historikoch teknik”.
På sammanlagt 674 sidor har stadens sjukvårds- och sjukhushistoria dokumenterats efter 2 ½ 
års intensivt research- och skrivarbete. Böckerna innehåller totalt 400 bilder.
Del 1 med 362 sidor kostar 325 kr, och del 2 med ca 312 sidor 275 kr.
Båda böckerna 570 kr.

bottom of page