top of page

Uddevallavarvet 1946-1986

Den första större bok som föreningen gav ut var Uddevallavarvet 1946-1986, ”flaggskeppet” i vår bokproduktion som lanserades år 2008. 

Den är för tyvärr länge sedan slutsåld. Dock planeras nu ett tilltryck av boken.

Andersson & Callenberg

Föreningens andra större alster, boken om det stora elinstallationsföretaget

El AB Andersson & Callenberg utkom i Augusti 2014.

Av denna finns fortfarande 30-40 ex kvar, vilka säljs till det facila priset av 50 kr/st.

Uddevallavarvet

Uppbyggnad, oganisation och drift

Föreningens 500-sidiga tredje bokverk

Uddevallavarvet - Uppbyggnad, Organisation och Drift kom ut i maj 2016.

Ett antal ex finns fortfarande kvar.

Gamla Uddevallaföretag 1725-1950

Nästa bok, Gamla Uddevallaföretag mellan 1725 och 1950

med 275 sidor kom ut den 5 december 2017.

Av denna finns några ex. kvar, och priset är 240 kr/st.

Musiklivet i Uddevalla

Musiklivet i Uddevalla kom ut den 15 mars 2019. 

Denna bok hade en strykande åtgång, och inte ett enda ex.

finns tyvärr kvar. Dock planeras nu ett tilltryck av boken.

Uddevallavarvet 1946-1986
Andersson & Callenberg
Uddevallavarvet
Uddevallavarvet
Gamla Uddevallaföretag
Musiklivet i Uddevalla

Möket, Stickan och Tiger              

Inom Industrigruppen drev vi under nästan två års tid ett projekt som resulterade i en omfattande bok om följande tre viktiga, nu nedlagda Uddevallaföretag:

- Kampenhofs Bomullsspinneri (1858-1954),
- Uddevalla Tändsticksfabrik (1873-1938)

- Schwartzman & Nordström (1903-1971)

Möket-Stickan-Tiger

Kungsgatan & Norra Drottninggatan i ord och bild under ett sekel

 

I december 2021 kom boken Kungsgatan & N:a Drottninggatan i ord och bild under ett sekel, grundad på många års faktasamlande om alla affärer, hotell och andra företag som finns och funnits längs dessa gator.

Kungsgatan-Norra Drottninggatan

Hotellen i Uddevalla

I februari 2022 kom boken Hotellen i Uddevalla - En historik mellan 1850 och 2022,

där vi berättar om 25 olika hotell som funnits i staden under aktuell period.

Hotellen
Sjukvården del 1
Sjukvården del 2

Sjukvård i Uddevalla från Karl XII till NU


Vår bok om sjukvården - eller snarare böcker– kom ut i december 2023.
Del 1 har undertiteln ”Från huskur till nuklearmedicin”

och del 2 ”Länslasarettens historikoch teknik”.
På sammanlagt 674 sidor har stadens sjukvårds- och sjukhushistoria dokumenterats efter 2 ½ 
års intensivt research- och skrivarbete. Böckerna innehåller totalt 400 bilder.
Del 1 med 362 sidor kostar 325 kr, och del 2 med ca 312 sidor 275 kr.
Båda böckerna 570 kr.

bottom of page