top of page

Arbetet med föreningens nästa bok framskrider (nästan) som planerat. Tyvärr har coronaviruset även påverkat föreningens arbete och därmed också nämnda bokproduktion. Tillträde till Landsarkivet i Göteborg har varit stängt, men skall mjukas upp nu. Utgivningen skall ske i början av december och förhoppningen är att tidsplanen skall hållas Jag har varit med ett antal gånger med korrekturläsning och upptäckt vilket arbete som pionjärerna, som startade dessa tre företag fick utkämpa. Även bokgruppen gör ett JÄTTEARBETE md sin forskning och konsten att skriva rapporter på papper.        Vår senaste träff var måndagen 25 maj och nästa är torsdag 28 i föreningens lokal på Kungsgatan 30.  På bilden syns Stefan Brännwik. Sven Noord och Janne Dahl.

3 visningar0 kommentarer
bottom of page