Dir. Bengt Ryding

Många kommer väl ihåg Uddevallavarvets först anställde kamrer, sedermera ekonomi-direktören, vice VD:n i Uddevallavarvet, chefen för varvets representationskontor i New York, vd:n i Skandiaverken och vice VD:n för hela Thordénkoncernen, Bengt Adam Ryding. I morgon onsdag kommer sonen Anders Ryding, bosatt i Göteborg, till föreningen för en intervju om sin far, som f.ö. gick bort år 1993. Det hela skall förstås utgöra ett bidrag till vår kommande dokumentation om Uddevalla-varvet.