top of page

Fem projektgrupper


Thore Löfqvist, Sture Karlsson, Lennart Aronsson och Lars Forsberg i arbete med att digitalisera bilder.

I Uddevalla Varvs och Industrihistoriska förening har vi fem projektgrupper som arbetar, en grupp, varvsgruppen träffas varje vecka på måndagar under hösten, vintern och våren. Gruppen består av ca 10 före detta anställda på Uddevallavarvet.


Kurt Blomgren och Bo Larsson letar fram bilder som skall läggas in på hemsidan.

Den andra gruppen med 8 deltagare håller på att forska om alla händelser kring storstrejken under år 1980. Vad som är sant och osant. Man träffas var tredje vecka på Lotcen för genomgång. Däremellan jobbar flertal med forskning i arkiven.

En grupp håller på med Uddevallas industrier. Alltså alla industrier som har funnits i staden. Man har hittat industrier som startade i början av 18–hundratalet, och gruppens forskning innefattar även nutid. Denna grupp träffas ett flertal gånger varje månad.

Fjärde gruppen forskar om Uddevalla förr. Vilka affärer och småföretagare har varit verksamma i staden. När började man, var fanns företaget, vem var ägare, byttes ägarförhållandet eller lades företaget/affären ner. Man har en träff i månaden och en hel del hemarbete däremellan.

Femte gruppen håller på att redigera Uddevallavarvet – uppbyggnad, organisation och nyckelpersoner. Gruppen består av nio personer, och i färdigt skick blir resultatet ett fantastiskt dokument över ett av Sveriges största varv.

Man tar juluppehåll med början av varvsgruppen. Därefter om kommer även de andra att gå till en månads vintervila. Glöm inte av att föreningen har medlemsmöte den 7 december kl. 18.00 på Lotcen.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page