top of page

Historiken kring Uddevallavarvet

På vår website har vi nu publicerat följande 18 (av totalt 75) avsnitt ur vår splitternya historiska dokumentation Uddevallavarvet – uppstart, organisation och drift:

Avsnitt 1 – Ursprunglig historik

Prolog samt källor

Gustaf B. Thordén och Thordénrederierna

Företagsetablering och ägarförhållanden

Hur det hela började

Uddevallavarvet AB – Övergripande historik

Företagsförvärv och nyetableringar

Den ekonomiska krisen 1958 och Thordénstiftelsen

Avsnitt 2 – Planering/Drift

Drift & Planeringsavdelningen – sedermera Anläggningsavdelningen

Avsnitt 3 – Anläggningar och övriga produktionsresurser

Huvudkontoren med Bäckabo och Blåkulla

Varvsområdena – Översikter

Stapelbäddar och sjösättningar

Kranar

Verkstäder

Bostadsbarackerna på Sörvik

Övriga byggnader på och utanför varvsområdena

Kontorsinteriörer

Avsnitt 4 – Företagsledningen samt den övergripande företagsorganisationen

Varvscheferna samt intervju med dir. Johan Schreil

Varvsingenjörerna, tekniska direktörerna och styrelseordförandena

Vi fortsätter att publicera några nya avsnitt ungefär varannan dag.

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comentarios


bottom of page