top of page

Intervjun med Johan Schreil

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening håller sedan i höstas på med ett omfattande projekt att dokumentera Uddevallavarvets organisationshistorik, ända från starten år 1946 tills nedläggningen 40 år senare. Nyligen fick föreningen vetskap om att en av varvscheferna, den nu 98-årige Johan Schreil fortfarande är i livet, f.ö. den ende av de totalt nio i denna funktion. Schreil var varvschef under perioden 1964 till 1975, dvs under 11 år, längre än någon annan. Kontakt togs, och det visade sig att Schreil var klart intresserad av att ge sin syn på tiden på varvet, något som man föreningen ser som extra värdefullt med hans unika perspektiv i den allra högsta ledningen. Intervjuerna genomfördes i Johan Schreils villa i Karlskrona under två dagar i slutet av januari. Johan Schreil, en gentleman av den gamla sorten, visade sig – oaktat sin höga ålder – vara ytterst skärpt och ha ett gott minne för både händelseutveckling och personer. Han hade således mycket intressant information att förmedla, varav en del tidigare sannolikt endast varit känt inom en trängre krets. Intervjun kommer så småningom att publiceras som en del av berättelsen om varvets organisationsutveckling och historik. Det kan slutligen nämnas att Johan Schreil nu även gått in som medlem i Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening.

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page