top of page

Kungsgatan 30 i Uddevalla

Bildtexten lyder: Det äldre läroverkshuset använt som skola 1820 – 1862. Nu Uddevallas museum. Frideborg tillkom ej förrän 1901. Gammal teckning.

Här följer lite historik om huset på Kungsgatan 30 i Uddevalla. Bilden på huset fanns på en anslagstavla som har funnits på Lotcens Cafeteria under 32 år och ännu finns kvar. För närvarande finns inget information kvar på den att läsa. Men bild hängde kvar där. Den föreställer huset före 1913 eftersom tredje våningen saknas, den byggdes under detta år.

På husets vägg finns numera en liten skylt som man kan läsa följande (med viss svårighet).

Uddevalla museum Huset uppfördes omkring 1808. Stadens högre skola med tre klassrum och lärarbostä- der var inrymda här 1821 – 1862. Följande år flyttade Uddevalla museum in i lokalerna. Tredje våningen tillkom 1913. Museet var kvar här till 1984.

År 1985 när Uddevallavarvet skulle avvecklas gick kommunen ihop med Svenska Varv och Thordénstiftelsen (ekonomiskt) och skapade ett Aktivitetshus av museets gamla lokaler. Där skulle de arbetslösa träffas. Lokalen fick namnet LOTCEN efter de två största fackliga organisati- oner på varvet LO och TCO. Tanken från början var att Lotcen skulle finnas kvar 10-12 år men Lotcens liv blev 32 år med ett tråkigt slut.

Under nästan tio år har Uddevalla Varvs och Industrihistoriska förening hyrt lokal på tredje våningen i huset, och vår förhoppning är att vi får stanna kvar inom husets fyra väggar fast i en annan lokal, andra och tredje våningen skall kommunen använda.

4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page