top of page

Kungsgatan 30 som fick namnet LOTCEN


Vid nerläggning av Uddevallavarvet beslutade myndigheter samt facken att bygga om lokalerna på Kungsgatan 30 till ett ”Aktivitetshus” där de arbetslösa från varvet kunde träffas. Arbetet påbörjades i slutet av 1985 och mycket av jobben gjordes av före detta varvsarbetare som hade kunskap om hur man kunde renovera hus.


De närmaste åren efter nedläggningen av varvet förbättrades de gamla Uddevalla museums lokaler för att passa verksamheten som förändrades med åren.

Huset fick namnet LOTCEN efter de fackliga organisationerna LO och TCO. Lotcen var samlingspunkt även för dessa som fick lämna Elit fönster AB, Tiger konfektion, Scan väst, I 17 med flera företag.

Bifogar några bilder från 2016-17 årens verksamheter och aktiviteter på Lotcens fina innergård.

Nu är frågan? Vad kommer att hända med Lotcens innergård. Att Lotcens cafeterias saga är slut det vet vi, men café lokalen borde utnyttjas även i fortsättningen som en träffpunkt. Kungsgatan 30 vore även i fortsättningen ett lämpligt ställe att driva en liten kaffeservering där arbetslösa får träning hur man möter och betjänar kunder. Och givetvis bör det vara rimliga priser som gäller på ”Café Kungsg30”.

Och till sist ett litet tips till Uddevalla kommun, köp in all material, möbler och maskiner som idag finns på Lotcen och kör vidare. Hyr ut snickeriet till något studieförbund och ev. cafeterian till Agnebergsskolans restauranglinje. Det är ju meningen att man i fortsättningen på Kungsgatan 30 skall lotsa arbetslösa vidare i livet.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page