top of page

Lagerbergsgatan 17-19 Uddevalla


Ur Tage Berglunds bok MINNEN OCH BILDER utgiven år 1983 har jag lånat texten om smeden Hellman.

Uppe på vinden Lagerbergsgatan 19 fanns en kartong med fotonegativ i format 9×13 som troligtvis var tagna i slutet av 1800 – talet och fram till 1915 (ungefär).

Fyndet gjordes när Leif Johansson ägde husen 17 och 19. Från den samlingen har jag skannat in ett antal bilder. Bl.a. på verkstaden/smedjan som Hellman ägde. Återger här Tage Berglunds text:

Smeden Hellman Nästföljande hus 17 och 19 antagligen uppförda 1879, tillhörde den duktige smeden Hellman. Smedjan fanns på gården i skydd av Kålgårdsberget och står fortfarande kvar. Som Hellmans medhjälpare kommer man ihåg Algot Andersson bror till Oscar på Teatern och Karl Solberg..

Bifogar wtt par bilder exteriör samt interiörbild från Lagerbergsgatan 17-19.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Комментарии


bottom of page