top of page

M/T STORA


M/T STORA ett tankfartyg på 34210 DWT levererades 7 januari 1958 från Uddevalla- varvet till Stora Kopparbergs Bergslag. Falun. Hon var den första i en serie av 7 fartyg i ungefär samma storlek där leveranserna skedde mellan åren 1958-1962. Längden på M/T STORA var 212,85 m. Farten var 16,75 knop. Framdrivningsutrustningen bestod av 2 st. 8 cyl UV/GV 760/1500 VGS-8diesel. 2×7500 AHK kopplade till var sin propeller.

M/T STORA kölsträcktes på bädd 3, 9/3 1957, sjösattes 16/9 1957 och gick på provtur 7/1 1958 alltså för 60 år sedan. 1958 levererade Uddevallavarvet 10 fartyg. Det nyanställdes 1242 personer på Udde- vallavarvet. Vid årets slut fanns 3672 anställda på UV. Omsättningen av personal på varvet var rätt stor under dessa år. Mycket beroende av att många som började på varvet visste inte hur tungt, farligt och smutsigt varvsarbete verkligen var.

25 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page