Medlemsinformation augusti 2018

Föreningens andra medlemsinformation för året är på väg ut med Post Nord, under vecka 33 bör den finnas i din brevlåda. Infot. är som tidigare på 8 sidor och har en bra blandning av text och bilder. Tyngdpunkten är årets Varvsforum som vår förening var värd för den 21-22 april, en träff som vi fick beröm för. Sekreteraren skriver om föreningens lokaler och ordföranden har som vanligt fått plats för sin KRÖNIKA.