Mer om “G:a Uddevalla”-gruppen

Som framgår av Hemsidan finns inom föreningen en särskild arbetsgrupp som kontinuerligt bedriver ett mycket omfattande arbete som innefattar att dokumentera alla de rörelser som industrier, affärsföretag, hantverk, butiker etc. som funnits (och finns) på varje enskild gatuadress i centrala Uddevalla, i många fall ända från 1800-talet fram till våra dagar.

Gruppen, som omfattar ca 6-7 personer, sammanträder en gång per månad, och har arbetat med detta ända sedan år 2002.

Hittills har således nästan 6000 rörelser på olika adresser identifierats och dokumenterats.

Man glömmer fort, men på varje adress har i många fall tio, femton, eller i ibland ännu fler rörelseidkare funnits genom åren.

Allt material är snart på gång att publiceras på Hemsidan, och många “Aha”-upplevelser garanteras.