top of page

Officiellt resp. inofficiellt namngivna berg och kullar i Uddevallas centralare delar

Utan att påstå att denna lista är komplett på något sätt har vi identifierat nedanstående. Kan ni bidra med fler så vore det bra.

Agneberget Klocktornsberget

Annas Kulle Öster om Ture Malmgrens bostadshus Älvkullen

Backeberget Strax NV om Rosenhälls sjukhem

Bergshöjden Berget där Tureborgen ligger

Blomberget Mellan Vallmovägen, Egersbergsvägen och Rosenvägen

Bodelebergen Berget där Bohusgården ligger, dvs ovanför Hästepallarne

Boxhultskullen Mellan nedre Boxhult och Musikvägen

Brattåsberget Ovanför Uddevallavarvet

Dalabergskullen Norr om Myråsvägen mittemot Dalabergs Vårdhem

Flaggberget I höjd med infarten till, och ovan Skeppsviken

Fossumsberg Ovanför/norr om Fossumsbergs kraftverk

Hammaråsberget Mellan Valhallavägen och Egersberg. Begränsas i öst av Linnégatan

Hedeberget Mellan Hedegatan (Himlabacken) och Egersberg

Hunneberget Norr om Bävedalsvägen, mot Taborvägen

Huseberget Från Husebergsgatan bort mot Norrskolan

Hålgjuteberget (Allmänt känt)

Hästepallarne (Allmänt känt)

Hökeberget Ovanför Kommunala Musikskolan (F.d. Flickskolan)

Hönseberget (Allmänt känt)

Idaberget Öster om Samnerödsfältet, mellan Västgötavägen o. Exercisvägen

Kapelleberget Mellan Kapellevägen, Hattmakaregatan och Lindåsvägen

Karlsruheberget Mellan Karlsruhe och Jacobsberg ända upp mot Bleketkyrkan

Kräkekullen Bergstoppen ovanför Sommarhemsskolan

Kålgårdsberget (Allmänt känt)

Lekattsberget Strax öster om Vesslevägen

Linnebyberget Öster om övre delen av Skolgatan (eg. en utstickare av Kålg.berget)

Lustigkullen Mellan Höjentorp, Emaus och gamla E6:an

Lövåsberget (Allmänt känt)

Musikberget Vid sydöstra änden av Kaserngården

Narberget Berget vid infarten till och ovanför Emaus-gården

Oljeberget Ovanför småbåtshamnen vid Svenskholmarna/Gamla oljehamnen

Ormberget Mellan Lövåsberget och Göteborgsvägen

Prostberget Ovanför Sörkällegatan

Renberget Bakom f.d. Bleketskolan (mitt på Ulvstigenområdet)

Skansberget (Allmänt känt)

Sockertoppsberget (Allmänt känt)

Snikens Kulle Ovanför Rimnersvallen (med god utsikt över fotbollsplanen)

Spelmansberget Mell. Korven o. Senapsburken (Oxhagen) o. Elseberg. Ovanför Iduna.

Strömberget Berget vid Uddevalla Kyrka som kraftstationen ligger på

Vadbackeberget Mellan Garvaremyrsvägen och Bäveån (ovanför Prostängen)

Valdemarsberg Mellan Lövåsberget och Göteborgsvägens sydligare del

Vallberget Ovanför Skogslyckehemmet och hela vägen bort mot Mandolinen

Vännerberget (Allmänt känt)

Walkesborgskullen Bakom det s.k. Rybergska huset i Södra Hamnen

Älvkullen Kullen med Ture Malmgrens bostadshus

Östberget Ovanför Östra kyrkogården och Tureborgsvägen

17 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Komentar


bottom of page