Oljehamnen i Uddevalla


En av Rune Nilssons många bilder som finns i Uddevallavarvets bildarkiv. Bilden är taget uppifrån varvets stora bockkran, men det finns inte angivet datum eller år. Har för mig att det fanns 17-18 mindre och större oljecisterner i Skeppsviken som mest.