top of page

Referensgruppen

Referensgruppen för granskning av det över 300-sidiga konceptet för föreningens kommande historiska dokument “Uddevallavarvet – uppbyggnad, organisation och nyckelpersoner” hade i tisdags sitt sjätte möte sedan dess arbete inleddes den 8 september. Nästa möte kommande tisdag den 20 oktober blir alltså det sjunde i raden. Vi håller sannolikt på tills nyår om det behövs.

De avsnitt som gruppen hittills granskat är: Prolog samt källor Gustaf B. Thordén och Thordénrederierna Företagsetablering och ägarförhållanden Den ekonomiska krisen 1958 och Thordénstiftelsen Uddevallavarvet AB – Övergripande historik Företagsförvärv och nyetableringar Drift & Planeringsavdelningen – sedermera Anläggningsavdelningen Huvudkontoren med Bäckabo och Blåkulla Varvsområdena – Översikter Verkstäderna Bostadsbarackerna på Sörvik Övriga byggnader på och utanför varvsområdena Varvscheferna samt intervju med dir. Johan Schreil Varvsingenjörerna, tekniska direktörerna och styrelseordförandena Glimtar från styrelsearbetet under åren 1946-1950 Övergripande företagsorganisation Informationsavdelningen Personalavdelningen Företagsnämnden Skyddsavdelningen Hälsovårdsavdelningen Projekt- & Försäljningsavdelningen

Vid nästa möte skall vi ta oss an: Ekonomi- & Finansavdelningen Inköpsavdelningen Materialavdelningen Centralförrådet

Sedan följer en lång rad övriga avsnitt som vi inte räknar upp här.

De nio medlemmarna i Referensgruppen, som alla (utom en) arbetat på varvet, är i bokstavsordning: Arne Larsson Janne Dahl Kjell Johansson (ibland) Per-Olof Andersson Rolf Gadd Stefan Brännwik Sture Karlsson Thore Löfqvist Vambola Kallaste

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page