top of page

Samarbetet UV – A&C

Viktiga kontaktpersoner på Uddevallavarvet

Gustaf B. Thordén

Hugo Callenberg var naturligvis den som tidigaste hade kontakt med Thordén eftersom han varit anställd på varvet.

Även Olle kom förstås att känna Thordén väl, inte minst på grund av att alla tre herrarna ju blev affärskompanjoner i och med Thordéns ekonomiska engagemang i firman.

Vad Rolf Carlsson beträffar, så blev han presenterad för Gustaf Thordén. I övrigt begränsade sig dock bekantskapen med honom i allt väsentligt till att man skakade hand med varandra vid några få tillfällen.

Ingvar Trogen

Ingvar Trogen, som ju sedermera blev varvschef, och Rolf Carlsson var mycket goda vänner.

Trogen var bl.a. mycket jaktintresserad, ett intresse som inte var lika starkt hos Rolf. Likväl jagade de båda herrarna tillsammans vid en del tillfällen.

Trogen hade förstås utomordentliga branschkontakter, och satt för vår del bl.a. med i styrelsen för NICO Spain S.A. som vi förvärvade år 1985.

För de mer vardagliga kontakterna med varvet fanns naturligtvis ett stort antal kanaler, såväl i ekonomiska som tekniska frågor. Här nämns dock bara en handfull av berörda personer:

Einar Edqvist

Einar Edqvist var varvets inköpsdirektör, och som sådan chef över en grupp inköpare med olika ansvarsområden. Edqvist hade ansvar för de övergripande installationsavtalen med A/C. Han var förstås en duktig yrkesman, och drev en stenhård prispress gentemot leverantörerna. Ibland till och med kanske lite för hårt, vilket någon gång kunde riskera att bli kontraproduktivt.

Yngve Björqvist

Yngve Björqvist var produktionschef på Uddevallavarvet. Med Björqvist förekom endast sporadisk kontakt, och den som förekom rörde endast övergripande frågor.

Gunnar Nilsson

Gunnar Nilsson var kamrer, alltså ekonom, och var närmast Ingvar Trogens högra hand. Med honom hade Rolf Carlsson och även Nils Karlsson täta kontakter.

Gunnar Kinnander

Kinnander var verkstadsingenjör på maskinsidan, och var anställd på varvet till någon gång 1966-1967. Många var kontakterna med honom.

Nils Johansson

Nils Johansson var också verkstadsingenjör på maskinsidan, och efterträdde Gunnar Kinnander. Han var en duktig yrkesman och dessutom mycket sympatisk.

Frank Olsson

Frank Olsson var verkstadsingenjör på utrustningssidan, och ansvarade därmed för all utrustning på däck samt inredningen inklusive bryggan. Vi hade således mycket med Frank Olsson att göra. Inte minst hade Tryggve Persson täta kontakter med honom.

Ingemar Rutgersson

Ingemar Rutgersson var verkstadsingenjör på maskinsidan. Vi hade förstås en hel del kontakt även med honom.

Rolf Beckeman

Beckeman, bördig från Uddevalla, och duktig elitgymnast i yngre dagar, var chef för Elritkontoret, och i den egenskapen således en person vi hade en hel del kontakt med.

Karl (Kalle) Olander

Kalle Olander var som nämnts biträdande chef för Elritkontoret under Rolf Beckeman. Olander, ursprungligen från Blekinge och inlånad från Karlskronavarvet, blev sedermera anställd på Uddevallavarvet. Olander var en kompetent och mycket nyttig kontakt för oss.

Varvets elingenjörer

För kontakterna på daglig basis med verkmästare Tryggve Persson, förmännen Tage Mellgren, Rune Lyngstam och Morgan Folkesson, vissa av A/C:s förarbetare (till exempel Mats Johansson, Roland Andersson och Yngve Johansson) samt med Kjell Karlsson och övriga konstruktörer på A/C:s Ritkontor, stod i första hand varvets elingenjörer Bengt-Ove Edh och Sigvard Andersson. Med dem diskuterades i första hand frågor rörande automatik. I frågor om kabelvägar och kraftdistribution förekom ofta även kontakter med varvets Botolf Haugen.

Gaston Stensby

Stensby var chef för Provningsavdelningen och nära vän med Hugo Callenberg. I övrigt endast sporadiska kontakter med honom.

Varvets provningsingenjörer

Täta kontakter förekom slutligen med Uddevallavarvets duktiga och kompetenta provningsingenjörer, i första hand Kjell Johansson och Lars-Erik Nysten.

3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Commentaires


bottom of page