top of page

Stenkrossning och asfalttillverkning

Källa: Artikel i tidningen Uddevallaren i maj 2009 samt företagets hemsida på Internet.

Uddevallaföretaget Ballast (eller Glimmingen Uddevallaverken som är det officiella namnet) är en del av det landsomfattande företaget NCC Roads.

Ballasts asfaltsverk ligger vid Porsen, en liten bit från gamla vägen mot Vänersborg öster om Uddevalla.

Man krossar berg vid Glimmingen som ligger på andra sidan vägen, huvudsakligen för sitt asfaltverk, men också för att framställa olika sorters makadam, till exempel isgrus och dräneringsmaterial, samt olika grussorter, naturmaterial och sand.

Tidigare låg krossen och asfaltverket sida vid sida vid Porsen, men för några år sedan var täkten och tillståndet slut, och man fick söka nytt berg.

Brytplatsen ligger idag alltså vid Glimmingen där sex millioner ton berg skall brytas, och man har bryttillstånd till år 2022.

Ballast definieras som det sten- och grusmaterial som ingår som fyllnad i till exempel vägar och järnvägsbankar. Det man krossar på Glimmingen går till allt från stora entreprenader till släpkärrelass för privatpersoner.

300 000 ton krossas vid Glimmingen varje år, och av det går ca en tredjedel till asfaltverket. Resten går till vägbyggen och Banverket

Våren är en mycket hektisk tid när alla vill ha sina leveranser ut till arbetsplatserna. Asfaltverket går då för högtryck, men de övriga leveranserna är lite jämnare under året.

Asfalt finns faktiskt i många olika typer för olika arbeten, bortåt 100 tillverkningsrecept finns.

Man återanvänder också gammal asfalt som rivits upp. Den tuggas om till ny asfalt, förutsatt att det inte finns tungmetaller eller gift i den.

Vid asfaltverket finns också ett laboratorium där man hela tiden tar prover och undersöker att alla material fungerar som de ska.

Om anläggningen (från företagets hemsida)

Bergbrytningen i Porsen påbörjades i början på 1960-talet. Från och med asfaltverkets etablering 1969 har produktionen ökat från ca 50,000 ton per år till ca 250,000 ton.

Materialet används bland annat till vägbyggnadsändamål, vid tillverkning av asfalt, till väg och gatubeläggningar, betongtillverkning, bostadsbyggande m.m.

För täkten i Glimmingen finns ett 20 årigt tillstånd från Länsstyrelsen som omfattar 6 miljoner ton bergmaterial.

Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001, och omfattar, krossning och sortering av berg med mobila krossanläggningar.

Finsorterna är till för i första hand asfaltmaterial och bergmaterial sker i den stationära krossanläggningen i Porsen.

4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

コメント


bottom of page