top of page

T/T NORSE QUEEN

Uddevallavarvets fartygsbygge nummer 282 T/T NORSE QUEEN på 232 370 DWT levererades 25 april år 1974 efter genomfört provtur. Beställaren var Odd Godager & Co. Oslo. Uddevallavarvet byggde sammanlagt 10 fartyg till nämnda rederi. Första fartyget M/T NORSE LION levererades till Godager 3 december 1953 och den var på 18.950 DWT. Sista fartyget till Godager levererades 18 juni 1976 under namnet T/T NORSEMAN. Förkortningen framför namnet betyder M/T = Motortanker och T/T= Turbintanker.

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page