Tidningsreportage

Måndagen den 26 maj hade vi besök av journalisten Karin Gistedt på tidningen Bohusläningen.

Karin har redan tidigare visat ett personligt intresse för föreningen, och var därigenom extra välkommen.

Tanken är förstås att besöket och intervjun med i första hand ordföranden (Lennart) och kontaktmannen (Vambola), skall resultera i en artikel i tidningen om föreningens verksamhet, målsättningar, framtidsplaner etc.

Att få denna möjlighet till exponering för en större läsekrets borde kunna betyda en hel del för intresset för föreningen, vår medlemsrekrytering och mycket annat.