top of page

Uddevallavarvet – uppbyggnad, organisation och drift

Som tidigare tillkännagivits startades i föreningen i november 2014 ett projekt som syftade till att kartlägga samt dokumentera Uddevallavarvets ursprungliga organisation, vilka personer som var chefer eller hade andra viktiga roller, och hur organisationen sedan utvecklades under varvets hela 40-åriga existens, dvs mellan 1946 till 1986.

Nu är arbetet med detta klart, och det har till slut blivit inte mindre än ca 480 sidor med text och fotografier (över 500st) i 75 avsnitt, och behandlar i stort sett alla verksamheter som förekom på varvet.

Uddevallavarvet – uppbyggnad, organisation och drift kommer att publiceras i omgångar på vår webbsajt nedan med början den 1 mars 2016. Vi har dock redan idag “tjuvstartat” publiceringen av följande fyra första avsnitt:

1- Prolog samt källor

2. Gustaf B. Thordén och Thordénrederierna

3- Företagsetablering och ägarförhållanden

4- Hur det hela började

På vår website hittar ni det hela under huvudrubriken UDDEVALLAVARVET.

Vi räknar med att återkomma löpande ca 3 ggr per vecka med att lägga ut fler avsnitt – ca 3-4 st per gång – intill dess att är alla 75 avsnitt har publicerats.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page