top of page

Uddevallavarvet – uppbyggnad, organisation och nyckelpersoner

Föreningens projekt med en trehundrasidig dokumentering kallad “Uddevallavarvet – uppbyggnad, organisation och nyckelpersoner” är i allt väsentligt klart koncept-mässigt. Nu skall materialet genomgå en noggrann granskning/revidering innan publicering. Vi anar att det kommer att finnas ett stort intresse av slutresultatet, tex bland före detta varvsanställda. Men det bör också bli ett industrihistoriskt viktigt dokument. En “referensgrupp” bestående av 7-8 personer med bred erfarenhet från arbetet på varvet har satts samman för att genomföra ovan nämnd granskning. Eftersom det rör sig om ett ganska omfattande arbete, så räknar gruppen med att hålla möte en gång i veckan, sannolikt stor del av hösten. Det hela skall nämligen vara klart för publicering till årsskiftet. Nedan ett par bilder från dagens möte (den 15 september 2015), det andra i ordningen sedan det första den 8 september. De djupt koncentrerade herrarna är Sture Karlsson, Thore Löfqvist, Arne Larsson, Vambola Kallaste, Stefan Brännwik och Janne Dahl.


2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comentarios


bottom of page