top of page

Uddevallavarvets historia i korthet

Under andra världskriget byggde USA snabbt upp sin varvskapacitet.

Så kallade ”Liberty-” och senare ”Victory”-fartyg” var en amerikanska fartygstyper som utvecklades under andra världskriget. Fartygen massproducerades 1941-1945 för att frakta styckegods och torrlast.

Fartygen producerades på 18 olika amerikanska skeppsvarv, och totalt byggdes 2 710 exemplar av ”Liberty”-typ. De var på 14 245 ton, farten 11 knop, var ångdrivna, och de kunde byggas på cirka 40 dagar. Henry J. Kaiser var den person, som mest bidrog till organisationen av dessa epokgörande fartygsbyggen.

En del av denna varvskapacitet ville amerikanarna bli av med efter kriget.

Skeppsredare Gustaf B. Thordén köpte då två kompletta Kaiservarv, ett i Portland, Maine och ett i Providence, Rhode Island, lät montera ner dem och transportera utrustningen till Uddevalla där varvet grundades 1946.

Varvets första sjösättning kom året efter, 1947, med m/s Ally Thordén.

Uddevallavarvet kom sedan att rekordsnabbt växa till Bohusläns största arbetsplats, och hade efter 10 år ca 2 600 anställda. Som mest var sedan nära 4 000 man anställda på varvet.

1958 byggdes anläggningen ut med Sörviksvarvet där en serieproduktion av supertankers inleddes.

Trots god orderingång kom varvet dock på obestånd redan år 1958.

1963 övertog svenska staten tillsammans med Eriksbergs Mekaniska Verkstad. Eriksberg sålde dock sin 50-procentiga andel till staten 1971.

I samband med varvskrisen fördes Uddevallavarvet över till det då nybildade Svenska Varv år 1977.

Svenska Varv bestod vid bildandet av Götaverken, Uddevallavarvet och Karlskronavarvet.

1978, levererades från Uddevallavarvet T/T Nanny på 499.000 DW, det största fartyg som någonsin byggts i Sverige och det bredaste i världen (78,9 m).

Beslut om nedläggning av varvet togs i december år 1984 då statens produktionsstöd till varvsindustrin skulle upphöra 1985. Sommaren 1986 levererades det allra sista fartyget.

De två sista fartygen var ”Okturus” och ”Oktavius” på ca 23.000 tdw, beställda av Rederi AB Oktetten, Stockholm.

Med leveransen av ”Oktavius” avslutades alltså en 40-årig skeppsbyggeriepok i Uddevalla.

Uddevallavarvet hade då levererat inte mindre än 221 fartyg på tillsammans 11,1 miljoner tdw.

49 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page