top of page

Uddevallavarvets organisation

Inom Industrigruppen har vi nyligen dragit igång ett projekt som syftar till att kartlägga och dokumentera hur Uddevallavarvets ursprungliga organisation såg ut, vilka per-soner som var chefer eller hade andra nyckelroller, och hur organisationen sedan utveck-lades under varvets hela existens fram till år 1986 då nedläggningen skedde.

Mycket har förstås redan skrivits om varvet, men en sammanställning som denna har oss veterligen aldrig gjorts.

Utmaningen blir förstås att forska fram hur företaget organiserades vid etableringen år 1946 och de närmast följande 10-talet åren eftersom det ju nu knappast finns någon kvar i livet som var aktiv inom varvet under denna tidsperiod.

En hel del intervjuer kommer att genomföras som en del i arbetet liksom forskning i olika arkiv, varvsböcker, tidningar och andra publikationer.

Projektet kommer rimligtvis att ta några månader att genomföra, varefter resultatet av vårt arbete kommer att publiceras på vår website.

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page