top of page

Uddevallavarvets personaltidningar

Nu är arbetet med digitaliseringen av varvets personaltidning “Varvet och vi” helt klart, i och med att de återstående 11 årgångarna av tidningen, de mellan 1960 och 1970, nu scannats in och lagts upp på hemsidan (se Tidningsarkivet).

När det gäller föregångaren, “Thordén Times, som utkom åren 1953-1957, så pågår digitalisering även av dessa. Också detta räknar vi med skall vara klart i relativ närtid.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page