top of page

Uddevallavarvets – uppbyggnad, organisation och nyckelpersoner

Referensgruppen hade dagens träff i Gula huset som ligger på Lotcens innergård. Man hade en ”mastig” genomgång av hur materialinköp och centralförråd var administrativt uppbyggda. Stefan Brännwik har skrivit över 300 sidor, som gruppen nu häller på att redigera. Vi träffas en gång i veckan på Lotcen och tror att allt skall vara genomgånget före årsslutet 2015. Därefter skall vi ta ställning till hur materialet skall publiceras.


1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page