top of page

VARVSFORUM 2018

Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening beslutade vid styrelsemötet den 10 april 2017 att åta sig arrangemanget Varvsforum 2018. Det hela kommer att äga rum lördag-söndag den 21-22 april 2018, och alla varvshistoriska föreningar i Sverige kommer att bjudas in.

Det kommer att bli föredrag i varierande ämnen, rapporter från de olika föreningarnas lokala aktiviteter, gemensam middag på lördagskvällen, samt visning av varvsområdena (via utfärd med en av våra skärgårdsbåtar hoppas vi).

Den som övergripande “håller” i detta årliga evenemang heter Claes Wollentz, som är 1:e intendent vid Sjöhistoriska Museet (vari ingår Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska Museet samt Vasamuseet i Stockholm).

Efter sommaren kommer en nystartad arbetsgrupp inom föreningen att börja detaljplane-ringen av evenemanget.

Vi återkommer förstås senare med mer information.

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page