top of page

Varvsforum i Landskrona

Vi var ca 50 personer från landets alla f.d. varvstäder som hade samlats till träff på

Varvsforum, en årlig återkommande träff.


Deltagarna samlade till ”familjebild” på Öresunds DryDock AB:s område.

Kommunfullmäktiges ordf. i Landskrona hälsade deltagarna välkomna till Lands-

krona, samt berättade om stadens 600 års firande 2013. Firandet pågår hela året.


Varvsforum i Landskrona blev en fullträff.

20-21 april var Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening inbjuden till årets Varvsforum som hölls i Landskrona. Varvsforum ordnas en gång om året och alternerar mellan orter som har haft och har varvsindustri. På träffen fanns representanter från 13 varvshistoriska föreningar (ca 50 pers) och vi i Uddevalla är den enda förening i landet som också har övrig industrihistoria på sin agenda.

Från Uddevalla deltog Tommy Hansson, Kjell Johansson och Vambola Kallaste. Vi upplevde två mycket givande dagar i varvsstaden Landskrona. Värdarna var Landskronas Varvshistoriska förening och Nätverk Svenska Varv. Mentorn var Claes Wollentz från Sjöfartshistoriska museet i Stockholm.

Konferensdelen hölls på Landskrona museum och träffen avslutades med ett besök med guidning på Öresunds DryDock AB. Där fick vi också höra historien om flytdockan som slet sig i stormen och den ”otroliga bärgningen”.

Landskrona hade förr Öresundsvarvet som byggde stora fartyg och var dotterföretag till Götaverken. Numera heter varvet Öresunds DryDock AB och sysslar enbart med reparationer av fartyg. Varvet är fortfarande helt intakt och kan lätt, med kort varsel sätta igång nybyggnadsverksamhet.

För närvarande har varvet ca 100-125 fast anställda och vid större jobb kan arbetsstyrkan vara 4-500 personer.

Under konferensens två dagar fick vi mycket till livs. Ett flertal varvshistoriska föreningar berättade om sin verksamhet.

Bl.a. fick vi höra historien om ångisbrytaren BORE som byggdes på Kockums i Malmö 1894 och är återbördat till sin födelsestad som veteranfartyg.

Deltagarna fick se bilder och berättelse om Oskarshamns nya fina Sjöfartsmuseum.

Ordföranden i Landskrona Varvshistoriska förening berättade om framtidsplanerna för Landskrona-föreningen.

Deltagarna fick också höra hur Centrum för Arbetslivshistoria i Landskrona arbetar och dess målsättning.

Detta var bara en liten del av alla upplevelser som vi fick till livs. Vi skall inte heller glömma alla kontakter som knöts under dessa dagar som dessutom gav oss två soliga Skånedagar.

I bilen hem till Uddevalla var vi tre före detta varvsarbetarna helt överens att vi hade fått en helg med jättefina upplevelser, samt inte minst återse ett varv som fortfarande lever.

Vambola

2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi går över till Facebook

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

Comments


bottom of page