top of page

“Varvsspelet”

Vid ett extrainsatt styrelsemöte igår kväll beslöts att Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening sagt ja till att – på vissa villkor – engagera sig i det eventuellt kommande projektet “Varvsspelet” – dvs en teaterföreställning baserad på Uddevallavarvets verksamhet. Utan att gå in närmare på detta var kanske huvudargumentet för detta att vår förening får möjlighet till en exponering mot en mycket större publik, en möjlighet som vi i så fall självfallet kommer att utnyttja för att utveckla föreningen.

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Vi får meddela att sedan föreningens Facebook-sida öppnats i maj månad 2020 med dess avsevärt större publika exponering har vi funnit för gott att göra samtliga inlägg där, och således inte här på blo

bottom of page